M7 Catalonia

14 d'abril 1990

Una proposta aguda, mordaç i divertida alhora, sovint cruel. La societat mediterrània centrada a Catalunya i els seus habitants, els catalans (d'ahir?, d'avui?) amb llurs dèries, el seny i la rauxa, ritus i supersticions, els costums d'antany, tradicions i contradiccions.

Evidentment, teatre. Ficció, per tant, emperò a la vegada "critica i veritat". Vet aqui una bona manera de definir en mots de Roland Barthes la fórmula- teatre de Boadella i els seus Joglars. M-7 CATALÓNIA és el nom d'un espai fisico-temporal fictici. Certament, forma part d'una realitat conceptual "re-feta", d'un món d'invenció. Una faula empeltada, però, d'al.lusions directes, de referències explicites i múltiples connotacions fácilment identificables i localitzables en una altra realitat més gran i complexa, la realitat immediata fonamentada en l'experiència constant i acumulada que tots tenim del nostre entorn real, el món, en definitiva, que a nosaltres, els catalans, ens ha tocat de viure. En altres mots, Catalunya és el nom real d'un espai geografic d'un pes històric especific i amb unes determinades característiques socio-económiques, politiques i culturals, etcétera, etcètera. Catalunya és el nostre espai vital. M-7 Catalònia és, per contra, el seu correlat fictici.


 • Jaume Figuera

 • Dtra. Plana River: Núria Sorribes,
  Dtra. Noguera Grau: Esther Carrera,
  Amparito: Rosa Pascual,
  Cisco: Pere Riera,
  Marti: Manel Pedraza,
  Jaume: Xavier Burgués
brochure image
brochure image
brochure image
L'acció se situa també en un temps de ficció distancial cronológicament de l'actual i, tanmateix, oposat a través de l'espai al present presumiblement "històric" que s'hi acull i "recrea" de forma simultània o paral.lela.
L'obra ens presenta quatre vells, ben bé "quatre gats", minim exponent d'una "tribu destinada inevitablement a la seva extinció, el seu "fracàs", la qual cosa ens és mostrada i, àdhuc, "demostrada al llarg d'una conferència duta a terme per dos científics futuristes, propis d'una nova era profilàctica.
responsive priview
Fitxa

 • Joan Brils, Gilbert Bertran

 • Josep Mª Ros

 • Tonet Miralles, Gilbert Bertran

 • Josep Mª Ros, Ramon Lluch, Xavier Burgués, Paquito Cifuentes, Pere Palomino, Jaume Vilanova

 • Margaret Creus, Teresa Vilanova

 • Montserrat Brils

 • Joan Jubete, Antonieta Canosa

 • Josefina Figuera

 • Amàlia Prados

 • Jaume Figuera
Direcció teatral / infinitament agraïts