Ritual

© Jaume Figuera
Dramatúrgia, espai escènic i direcció: Jaume Figuera
Interpretació dramàtica i producció: Companyia Teatredetics
Textos, frases fetes i dites populars: Joan Amades, Poema de Màrius Torres
Música: tradicional (enregistrada o en directe)
Il·luminació i so: Albert Malet i Josep Ma Ros
Espai teatral: acotat, obert o tancat
Classificació teatral: Espectacle poèticovisual
Durada: 75 ’
Idioma: Català
brochure image
brochure image
brochure image
Presentat a la 21a Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega dins l'Espai Ara Lleida Ara Teatre de l'IEI de la Diputació de Lleida i a la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa, Ritual és un espectacle visual inspirat en el fort lligam entre l'home i la terra, el qual ens mostra els diferents costums, festes
i tradicions que, seguint el cicle de la vida, s'han anat creant i recreant al llarg dels temps fins a arrelar en la més profunda fibra de l'ésser, tot desventllant-nos l'obscur misteri de llur origen.
logo mammut
Estructurat en dotze escenes agrupades en quatre actes o estacions, com els mesos de l'any, Ritual ens transporta l'antiga màgia de vells ritus en fer que el públic se senti identificat, més o menys directament segons l'edat, amb la solemnitat que es vivien i es viuen encara, sobretot als pobles, les manifestacions populars com l'àpat sagrat amb el sacrifici del porc i el gall, animals que encarnen l'esperit de la vegetació, i la fruïció dels primers fruits: el pa, fet amb el blat de la primera garba, i el vi, fet amb el raïm de l'última veremada.
responsive priview
Degut a la complexitat d'espais que intervenen en la realitat representada, l'espai teatral s'organitza en diferents espais imaginaris o referencials com el camp, el cementiri, la plaça, la llar, el carrer o l'església.

Tot un enfilall d'espais dramàtics que es van configurant en la ment de l'espectador a mesura que avança l'acció, que no només se situa a l'escenari sinó també a l'espai ocupat pel públic, contínuament transgredit amb l'anar i venir dels actors, músics i objectes escenogràfics que van desfilant entre els espectadors; tot transformant la tradicional organització espacial d'una sala a la italiana, si s'escau.

Una passarel·la en forma de pendent d'uns dos metres d'amplada per uns deu de llargada comunica l'escenari amb l'espai del públic, que, en veure's reflectit dins l'acció, tan aviat se sent espectador com també actor.
Direcció teatral / infinitament agraïts