Negroni de Ginebra

25 I 26 desembre 1997

Aquesta obra és una comèdia amb totes les implicacions de crueltat que hi vulgueu i sapigueu trobar.
Oliver Cabrer, Maria-Antònia

Una noia de bona família s’enamora d’un noi i s’hi vol casar. Els pares d’ella, entusiasmats, el conviden a casa per tal de conèixer-lo. Però tot canviarà quan s’adonin que el noi és negre. A partir d’aleshores faran la vida impossible a la filla per tal d’evitar que s’hi casi i ella no tindrà més remei que acceptar-ne les condicions o bé fugir amb el noi. Amb el suport de la tieta Joana (que és l’ovella negra de la família) i l’oposició de la Iaia (que dóna la raó als pares), ella es debatrà intensament, però finalment acabarà acceptant les condicions dels seus progenitors i renunciant a una prometedora fugida cap a la felicitat.


 • Jaume Figuera

 • ERNEST: Manel Pedraza
  GINEBRA: Alba Huguet
  IAIA: Antonieta Figuera
  JOANA: Marta Figuera
  MARIA: Carme Vicens
brochure image
brochure image
brochure image
Maria Antònia Oliver, nascuda a Manacor el 1946, publica la seva primera novel·la als 23 anys i tot seguit ocupa un lloc destacat en la generació literària dels setanta.
Són diversos els gèneres tractats per aquesta autora: novel·la de saga familiar (Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, Amor de cans), novel·la onírica (Tríptics, Crineres de foc), novel·la negra (Estudi en lila, Antípodes, El sol que fa l’ànec), teatre (Negroni de Ginebra), conte (L’illa i la dona), o encara guions i traduccions, sovint fetes a quatre mans amb el seu company, Jaume Fuster.
responsive priview
Fitxa

 • Josep Mª Ros

 • Albert Malet, Joan Brils

 • Josefina Figuera

 • Montse Guerrero

 • Jaume Figuera
Direcció teatral / infinitament agraïts